PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Geoinżynierii i Rekultywacji

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. inż. Andrzej Greinert
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!