PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Studiów Niemcoznawczych

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 147

Telefon: 683284769
Adres E-mail:

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr hab. Aleksandra Kruk
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Czesława Krawczyk
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!