PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Studiów Niemcoznawczych

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr hab. Aleksandra Kruk
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Czesława Krawczyk
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!