PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Systemów Politycznych i Administracji

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr hab. Aleksandra Kruk
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Czesława Krawczyk
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!