PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Teorii Polityki i Administracji

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Czesława Krawczyk
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!