PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Teorii Polityki i Administracji

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 312

Telefon: 683284773
Adres E-mail:

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Czesława Krawczyk
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!