PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedty dr hab. Arkadiusz Wudarski
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!