PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Prawa Prywatnego i Komparatystyki Prawa

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr Rafał Wrzecionek
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Stodolna
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!