PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Systemów Pomiarowych i Informatycznych

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marzena Majewska
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!