PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Pedagogiki Społecznej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu prof. dr hab. Zdzisław Wołk
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!