PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Spójności Społecznej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr Anna Mielczarek-Żejmo
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Agata Szymandera
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!