PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Psychologii Eksperymentalnej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr hab. Oleg Gorbaniuk
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!