PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Psychologii Osobowości

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr hab. Bożena Janda-Dębek
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
dr Dagmara Gawron
Brak studentów studiów doktoranckich!