PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Psychologii Społecznej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr hab. Alicja Kuczyńska
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
dr hab. Alicja Kuczyńska
Brak studentów studiów doktoranckich!