PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Zarządzania Wartością

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr hab. Dariusz Sobotkiewicz
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!