PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Maciąg
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!