PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Maciąg
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Małgorzata Maciąg
Brak studentów studiów doktoranckich!