PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Administracji

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr Andrzej Łączak
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!