PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Energetyki

Adres:
Hala Laboratoryjna IIŚ
prof. Z. Szafrana 15 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra
Pomieszczenie: 106

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. Marian Miłek
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!