PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii

Adres:
Budynej Dydaktyczny INŻA Pałac Kalsk 67


Pomieszczenie: pokój 107

Telefon: 683529457
Adres E-mail:

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr hab. Mariusz Kasprzak
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Maciąg
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!