PERS - System Informacji o Pracownikach

Dziekanat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marta Świrydziuk
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!