PERS - System Informacji o Pracownikach

Dziekanat Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Beata Chodasewicz
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!