PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Wydziału Informatyki, Eletrotechniki i Automatyki

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 2 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra

Telefon: 683282513

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Szajkowska
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Katarzyna Szajkowska
Brak studentów studiów doktoranckich!