PERS - System Informacji o Pracownikach

Dziekanat Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Szajkowska
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!