PERS - System Informacji o Pracownikach

Prodziekan

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 4a Zielona Góra
65-516 Zielona Góra
Pomieszczenie: 208 B

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Natalia Gawłowicz
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!