PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 4a Zielona Góra
65-516 Zielona Góra
Pomieszczenie: 208

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Natalia Gawłowicz
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Natalia Gawłowicz
Brak studentów studiów doktoranckich!