PERS - System Informacji o Pracownikach

Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 4a Zielona Góra
65-516 Zielona Góra

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Natalia Gawłowicz
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!