PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Wydziału Mechanicznego

Adres:
Centrum Naukowo-Badawcze
prof. Z. Szafrana 4 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra
Pomieszczenie: 322

Telefon: 789441740
Adres E-mail:
Strona www: https://www.wm.uz.zgora.pl/

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Łagutko
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!