PERS - System Informacji o Pracownikach

Biuro Karier

Adres:
Budynek Administracyjny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 405 R, 406 R

Strona www: http://www.bk.uz.zgora.pl/

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik mgr inż. Monika Politańska
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!