PERS - System Informacji o Pracownikach

Prorektor ds. Jakości Kształcenia

Adres:
Budynek Administracyjny "Rektorat"
Licealna 9 Zielona Góra
65-417 Zielona Góra
Pomieszczenie: 115a