PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Prorektora ds. Jakości Kształcenia

Adres:
Budynek Administracyjny "Rektorat"
Licealna 9 Zielona Góra
65-417 Zielona Góra
Pomieszczenie: 115

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
Aldona Szudra-Szatkowska
Brak studentów studiów doktoranckich!