PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Prorektora ds. Jakości Kształcenia

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
Aldona Szudra-Szatkowska
Brak studentów studiów doktoranckich!