PERS - System Informacji o Pracownikach

Stanowisko ds. BHP i PPOŻ Filii UZ

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Jarosław Zabłocki
Brak studentów studiów doktoranckich!