PERS - System Informacji o Pracownikach

Pełnomocnik ds. Uczelnianej i Miejskiej sieci Komputerowej ZielMAN

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
dr inż. Janusz Baranowski
Brak studentów studiów doktoranckich!