PERS - System Informacji o Pracownikach

Dział Opracowania Rzeczowego i Klasyfikacji Wewnętrznej Zbiorów

Adres:
Budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego
al. Wojska Polskiego 71 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Działu mgr Elżbieta Czarnecka
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!