PERS - System Informacji o Pracownikach

Biblioteka Sztuki

Adres:
Budynek Dydaktyczny
Wiśniowa 10a Zielona Góra
65-517 Zielona Góra

Telefon: 508568459

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Działu dr Janina Wallis
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
dr Janina Wallis
Brak studentów studiów doktoranckich!