PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Monika Chochół
Brak studentów studiów doktoranckich!