PERS - System Informacji o Pracownikach

Rzecznik Patentowy

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Agnieszka Gąsiorowska
Brak studentów studiów doktoranckich!