PERS - System Informacji o Pracownikach

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Marcin Szczęsny
Brak studentów studiów doktoranckich!