PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Prorektora ds. Współpracy z Gospodarką

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
Barbara Kalwa
Brak studentów studiów doktoranckich!