PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Turystyki i Rekreacji

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr Agnieszka Gandecka
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
Alina Misiuk
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!