PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Krzysztof Przesławski

Dyscypliny naukowe:
matematyka; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-0659-9902

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Matematyki / Zakład Algebry i Geometrii

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a Zielona Góra

Pokój: 516

Telefon: 683282866

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
dr Joachim Syga
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Zakład Algebry i Geometrii Kierownik Zakładu