PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Gerard Bryś

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Budownictwa / Zakład Konstrukcji Budowlanych

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1 Zielona Góra

Pokój: 413

Telefon: 683287396

Telefon: 789442248

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Urszula Góral
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Budownictwa
Zastępca Dyrektora Instytutu