PERS - System Informacji o Pracownikach

Hubert Asienkiewicz

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: doktorant

Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Natalia Gawłowicz