PERS - System Informacji o Pracownikach

Małgorzata Jażdżewska

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: doktorant

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych