PERS - System Informacji o Pracownikach

Natalia Rzeszowska

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marta Świrydziuk