PERS - System Informacji o Pracownikach

Artur Stadnik

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Marta Świrydziuk