PERS - System Informacji o Pracownikach

Lucyna Chmielak

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Instytut Historii / Sekretariat Instytutu Historii

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Lucyna Chmielak