PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Elżbieta Banaszkiewicz

Stanowisko: Główny specjalista

Jednostka: Kanclerz / Dział ds. Inwentaryzacji

Adres: C-11 - Dom Studenta "Vicewersal", al. Wojska Polskiego 65 Zielona Góra

Pokój: 8

Telefon: 683283288

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: