PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Marlena Patora

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Kanclerz / Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni / Dział Zarządzania Nieruchomościami

Adres: A-07 - Budynek Administracyjny, prof. Szafrana 21 Zielona Góra

Pokój: 10

Telefon: 683282649

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: