PERS - System Informacji o Pracownikach

dr inż. Alena Kononowicz

Dyscypliny naukowe:
architektura i urbanistyka; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-2199-2144

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Architektury i Urbanistyki / Pracownia Historii Architektury i Urbanistyki oraz Ochrony Zabytków

Adres: A-08 - Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB, prof. Z. Szafrana 1, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 407

Telefon: 683282932

Telefon: 789441944

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Bożena Płoszaj-Kobyłecka