PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Ryszard Stryjski

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Zakład Pielęgniarstwa

Adres: A-22 - Budynek Dydaktyczny, Energetyków 2 Zielona Góra

Pokój: 331

Telefon: 683283289

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: www.wlnz.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: