PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Julita Lis

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Kanclerz / Biuro Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni / Dział Administracyjno-Ekonomiczny

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny - Rektorat, Licealna 9 Zielona Góra

Pokój: 307

Telefon: 683284762

Telefon: 789442173

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: