PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Andrzej Tuchowski

Dyscypliny naukowe:
nauki o sztuce; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-8490-3028

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Muzyki / Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki

Adres: A-15 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 19, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 104

Telefon: 683282973

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: